ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರಾಯಕೂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರಾಯಕೂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾಗಲಕೋಟ, ಸೆ. 11 : ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವನಗರದ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಅಶೋಷಿಯೇಷ£್ಘu್ವ ದ್ಯಾವಪ್ಪ. ಉÁಯಕೂಡಿ ಅವರು s ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಈರಣ್ಣ ನವಲಿಗೆ ಅವರು ಈ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್‍ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಚಿದು ಹೇಳಿದರು. 
    ಅಧÀ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರಾಯಕೂಡಿ ಅವರೂ ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಶೋಷಿಯೇಷ£್ಘu್ವ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರಾಯಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು.
     ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸಂಗನ ಬಸು ಗದ್ದಿ, ಸುನೀಲ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಉ್ಪವಿ. U್ಪಚ್ಚಿನಕಟ್ಟಿ, ರಾಜು. ಪಾಟೀಲ. ಕ್ಫಿ.ಹನಮಂತ ಪ್ರಜಾರಿ, ಅಶೋಕ ನಾರಾಯಣಿ, ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ನಧಾಪ, ನೀಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರ¨S್ಪ್ಮ ಬಿರಾದರ ಹಾಗೂ ಆನಚಿದ ಕುಂಬಾರ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.